Energie

Teneinde de uitstoot van CO2 in de atmosfeer sterk te beperken dienen naar die types energie welke hernieuwbaar zijn en waarvan de productie CO2 vrij is. We denken hierbij in eerste instantie aan zonne-energie (via zonnepanelen), windenergie (via windmolens), warmterecuperatie (warmtenetten), bodemwarmte (warmtepompen), waterkracht (waterkrachtcentrales, getijden, …) en dergelijke meer. Wat op termijn zal leiden tot totaal verdwijnen van fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd zien we dan ook evolutie van een gecentraliseerde naar een meer lokale energiedistributie verbonden door een ‘grid’. We zien tevens nieuwe distributievormen ontstaan naast de klassieke energiedistributeurs dit vaak onder de vormen van energiecoöperaties welke meestal ontstaan uit burgerinitiatieven. De Burgeracademie wil met dit zomerprogramma bijdragen tot een noodzakelijke verandering van attitude om te komen tot een samenleving waar mensen minder energie gaan gebruiken en deze lokaal te produceren tot uiteindelijk zelf kunnen instaan voor hun energie productie.

programma: http://www.burgeracademie.be/energie/programma-energie-10-juli-2018/

themacoördinator: http://www.burgeracademie.be/energie/themacoordinator-energie/