Mobiliteit

De klimaatuitdaging en de mobiliteit

Het woon- en werkverkeer van personen en het transport van goederen binnen en buiten de stad hebben in belangrijke mate bijgedragen het tot stand komen van de klimaatproblemen waar we nu mee geconfronteerd worden. In het kader van de klimaatdoelstellingen zoeken we hier naar transportmiddelen met lage tot geen CO2 uitstoot. Ook vaak te hoge stikstofconcentratie in de lucht zijn evenzeer een probleem. De opkomst van elektrische wagen eventueel via het tussenstadium van hybride wagens zal langzaam maar zeker wagens op basis van fossiele brandstoffen terugdringen en uiteindelijk volledig laten verdwijnen. Het Klimaatpodium wil de burgers informeren over de ecologische voetafdruk van de verschillende transportsysteem, mee wegen op het beleid om in stad en regio een milieu- en klimaatvriendelijk mobiliteitsplan te implementeren. En de individuele burger adviseren hoe hij zijn behoeften aan verplaatsing kan verzoenen met een betaalbaar mobiliteitsbudget én met een minimale impact op het klimaat. Dit binnen een evolutie naar mobiliteit as a service model. De Burgeracademie wil met dit zomerprogramma bijdragen tot een noodzakelijke verandering van attitude om te komen tot een samenleving waar mensen zich op een ecologische bewuste manier verplaatsen.

programma:
http://www.burgeracademie.be/mobiliteit/programma-mobiliteit-6-juli-2018/

themacoördinator:
http://www.burgeracademie.be/mobiliteit/themacoordinator-mobiliteit/