Voeding

Voeding moet naast lekker ook gezond zijn. In de zin dat welvaartziektes zoals obesitas, diabetes etc. worden tegengegaan. We moeten dus meer aandacht besteden aan de ingrediënten en de verwerking welke bepaalde ziektebeelden zoals kanker, hart en vaatziekten kunnen initiëren of versterken. Een andere aspect binnen de klimaatcontext is de manier waarop en de plaats waar voeding geproduceerd en gedistribueerd wordt. Een meer biologische landbouw met het terugdringen van kunstmeststoffen, insectenverdelgers etc. moet de vervuiling van de bodem en de waterlopen zoveel mogelijk beperken en uiteindelijk uitsluiten om zo ook de negatieve gevolgen voor mens en dier weg te werken. De consumptie van vooral rood vlees daalt en het aantal vlees vervangende stijgt met de dag. Naast de productie moet ook de distributie herdacht worden met veel meer aandacht voor lokale productie wat ook een minimale transportafstand impliceert en dus korte keten landbouw. De Burgeracademie wil met dit zomerprogramma bijdragen tot een noodzakelijke verandering van attitude om te komen tot een samenleving waar mensen zich op een andere manier gaan voeden met een accent op duurzame en lokale productie en respect voor de lokale producent.

programma: http://www.burgeracademie.be/voeding/programma-voeding-9-juli-2018/

themacoördinator: http://www.burgeracademie.be/voeding/themacoordinator-voeding/