Wonen

De klimaatuitdaging en het wonen en bouwen.

Wonen en leven in de stad vergt een inrichting van de stad met voldoende ruimte om te wonen en te werken, met aandacht voor alternatieve woonvormen om de bewoonde oppervlakte te optimaliseren, met voldoende groen via parken, groendaken, vergroening van straten, … met sport- en cultuurfaciliteiten. We evolueren naar verwarming met een lage CO2 uitstoot zoals elektrische verwarming, warmtepompen, warme lucht …Op basis van hernieuwbare natuurlijke energiebronnen zoals de zon en de wind. In combinatie met hedendaagse isolatietechnieken. Bouwtechnieken dienen gebruik te maken van duurzame materialen met een maximale mogelijkheid tot recyclage en hergebruik teneinde onze steeds schaarser worden en soms uitputbare grondstoffen te vrijwaren. De Burgeracademie. wil met dit zomerprogramma bijdragen tot een noodzakelijke verandering van attitude om te komen tot een samenleving met meer respect voor de openbare ruimte.